#Start

Een gevarieerde familie

Bij marters denken we al snel aan de steenmarter die we kennen als boefje die graag aan rubber knaagt. Of de wezel die wij associëren met een angstig of gluiperig persoon. In dit blog laat ik jullie kennis maken met de rest van de marterfamilie. Wat bijvoorbeeld minder bekend is, is dat das en otter ook marters zijn. Het zijn doorgaans behendige rovers die zich goed weten te verstoppen, helaas heb ik daardoor ook weinig fotomateriaal. Omdat ik alleen eigen foto´s gebruik zal ik bij elke soort een hyperlink invoegen naar de website van de Zoogdiervereniging.

Boommarter en steenmarter

Deze marters lijken erg veel op elkaar qua formaat en kleur. Het duidelijkste onderscheid lijkt de ondervacht en bef te zijn, geel bij de boommarter en wit bij de steenmarter. Vanwege kleurverschillen bij individuele dieren kan je hier echter niet met 100% zekerheid op determineren. De steenmarter voelt zich doorgaans thuis dichtbij bebouwing en de boommarter in oudere bossen. Maar ook hier geldt dat dit geen vast gegeven is. De eerste keer dat ik een boommarter zag, dacht ik aanvankelijk dat er een langgerekte kat met een lange pluizige staart het pad overstak. Het duurde een paar seconden eer mijn brein tot de conclusie boommarter kwam. Daarna volgde grote vreugde, wauw een boommarter gezien! Ook de prenten van beide marters lijken volledig op elkaar en zijn niet van elkaar te onderscheiden. De V in de prent is het kenmerk van marters, het formaat geeft richting aan het soort marter.


Bunzing en nerts

Deze twee marters lijken op twee soorten die in onze samenleving gebruikt worden voor hun pels en als huisdier. De fret is de gedomesticeerde ondersoort van de bunzing. En bij nerts denk je al snel aan de nertsenfokkerij. Door het illegaal uitzetten en het ontsnappen van de Amerikaanse nertsen bij fokkerijen is de Europese nerts verdreven uit Nederland en komt het diertje zelfs nog maar amper voor in heel Europa. De bunzing heeft een opvallend masker. Het dier is egaal bruin maar heeft een witte kring om zijn lichtbruine neus. Bij de nerts zie je ook wit op zijn bek maar het gaat niet om neus heen.

Hermelijn en wezel

Kleiner dan bovengenoemde soorten zijn de hermelijn en wezel. Hun lange slanke lijfjes zijn superbehendig. Ze zijn daardoor perfect gebouwd om hun prooien te vangen en te doden, van muis tot aan konijn toe. Het zijn vastberaden rovers en de wezel is zelfs het kleinste roofdier van Europa. Beide dieren zijn goed van elkaar te onderscheiden. De hermelijn heeft in de winter een volledig witte vacht en ’s zomers een gelige vacht met een witte buik. De staartpunt is altijd zwart en een tevens een uniek kenmerk. Een ander onderscheid vind je in overgangslijn van de buikkleur naar kleur van de rest van de vacht. Deze lijn heet demarcatielijn. De wezel is kleiner en de demarcatielijn is golvend. Deze lijn is bij de hermelijn recht, zogezegd lijnvormig en dat is dan ook meteen mijn ezelsbruggetje: hermelijn en w van wezel.

Das en veelvraat

De das is een van de bekendste marters waarvan tegelijkertijd veel mensen niet weten dat het een marter is. De veelvraat is daarentegen een relatief onbekend dier welke ook niet in Nederland voorkomt. Hoewel dassen het lang moeilijk hebben gehad met het verlies van leefgebieden, gaat het nu erg goed met deze dieren. Ze zijn bijna overal in Nederland te vinden. In bosgebieden met open stukken of grenzend aan landbouwgronden kan je mooie typische dassenprenten vinden. Hun prenten lijken op kleine berenpootjes. De veelvraat doet haast aan als een mythologisch wezen. Je ziet ze niet maar je hoort er bijna epische verhalen over. Een veelvraat is niet bang voor wolven en is zelfs in staat om rendieren te doden. In het noorden van Scandinavië kan je met erg veel geluk dit stoere beest zien.


Otter

Vanwege zijn leefwijze denk je bij de otter niet snel aan marters. Maar als je naar zijn lichaamsbouw kijkt dan zie je al snel overeenkomsten. Een mooi lang en slank lijf met relatief korte poten. Als een otter een “nette” prent achterlaat dan zie je ook heel duidelijk de overeenkomst met die van steen- en boommarter. Door de zwemvliezen tussen de vingers en tenen zie je echter vaker een meer handvormige afdruk. Zo behendig als de marters op het land zijn, zo handig vangt de otter vissen in onze wateren. De otter is een kenmerkende soort voor herstel van verdwenen dierpopulaties dankzij de succesvolle herintroductie van de otter. Een sterk natuurnetwerk en o.a. veilige faunapassages zorgen voor uitwisseling binnen de genenpool en het bereiken van andere gebieden. Het is veel werk waar ook weer vele vrijwilligers zich voor inzetten.


Bedankt voor het lezen en tot de volgende blog.

Sabine

Geef een reactie